Rómsky problém – pozorovania a východiská

Autor: Ivan Baláž Kráľ | 16.8.2009 o 22:02 | Karma článku: 10,77 | Prečítané:  3590x

Je extrémom ponechať rómsku komunitu, samú na seba, aby si riešila vlastné problémy sama, ako to často vykrikujú Rómski lídri. Nemožno to urobiť preto, lebo Rómovia nežijú pôvodným spôsobom v pôvodnom prostredí. Žijú v rozvinutom spoločenskom zriadení, ktorého hodnoty by mali rešpektovať.Ak tieto hodnoty dlhodobo negujú, sami sa ocitajú na okraji spoločnosti. Rasové útoky ani extrémisti v uliciach nám problémy riešiť nepomôžu. Spoločenské napätie je v prvom rade dôsledkom zlej sociálnej situácie. Ak nechceme zaviesť prax známu z USA (rezervácie) musí aj na Slovensku čo najskôr vzniknúť spoločenský konsenzus a legislatívne zázemie pre nižšie spomenuté riešenia. Vláda čoskoro predstaví meno nového splnomocnenca pre rómske komunity. Verme, že pôjde konečne o človeka s víziou, ktorý sa nebude báť problémy svojej agendy reálne riešiť.

 foto: Autor

 

Rómska komunita mi iste nebude mať za zle ak uvediem, že minimálne od roku 1775 sa na území Slovenska (R-U) cielene vynakladajú prostriedky na asimiláciu Rómov. Napokon stav opisuje i J.G. Tajovský vo svojej  historickej črte „Cigáni  v Turci okolo roku 1750“. Takáto asimilácia sa však ukázala ako historicky, sociologicky i demograficky zlé riešenie. Odhliadnuc od miliárd strávených eur, projektov a výskumov neprinieslo žiadny účinok. Tato polemika chce ukázať na vybrané problémy v súvislosti s dlhodobými pozorovaniami. Nie je útokom proti Rómom ale apelom, aby vznikol celospoločenský konsenzus na jednoznačné riešenie problémov Rómov. Mám rád dynamiku a rytmus rómskej hudby a osobne poznám dvoch Rómov, ktorí pracujú na vysokých manažérskych  pozíciach pre nadnárodné spoločnosti doma i v zahraničí. Sú nenahraditeľní odborníci, lebo sa snažia a  tvrdo  na sebe pracujú. Nižšie spomenuté regulácie sa týkajú detí komunít a jednotlivcov žijúcich asociálnym spôsobom, aby sa eliminovalo napätie a zamedzilo generačnému prenosu rizikových stereotypov a faktorov.

Populácia Otázka populačnej politiky rómskeho etnika je horúci zemiak, ktorí si politici prehadzujú z jednej garnitúry na druhú. Nikomu sa nechce zaoberať ňou. Je nepopulárna, bolestivá a náročná. No zastaviť bezbrehú populačnú explóziu je nutné pre dobro majority i Rómov. Populačná explózia predstavuje na východe, severe i juhu Slovenska časovanú bombu, ktorá tu a tam vybuchuje. Prvými príznakmi bola vzrastajúca drobná kriminalita, krádeže palivového dreva, poľnohospodárskych plodín, až po rast násilných trestných činov mladistvých žijúcich v osadách. Neskôr prišla vlna nespokojnosti v podobe organizovaného rabovania najmä na východnom Slovensku. V mestách predstavujú Rómovia najväčšiu skupinu neplatičov. Komu vyhovuje tento stav? Kto z neho profituje?

Rómovia v osadách, rovnako ako v mestských enklávach nezodpovedne plodia deti, o ktoré sa nie sú schopní postarať. Nie sú schopní im zabezpečiť ani základné podmienky života. O hygiene, hodnotovom, vzdelanostnom a hmotnom štandarde nemôže byť ani reč. Spoločenské nadstavby ako zdravie, životospráva a kultúrne vyžitie (umenie, literatúra...) či veda (...) sú u Rómov v osadách a enklávach len SCI-FI.

Zásadným problémom Rómskej komunity v osadách je degenerácia populácie, ku ktorej dochádza v dôsledku genetického kríženia alel v rámci blízkeho príbuzenstva. Preto sa v rómskej populácií často vyskytujú degeneračné choroby, postihnutia intelektu a vrodených vývojových porúch už u detí. Recesívne kódované choroby a poruchy sa prejavia práve kvôli príbuznosti genómu rodičov. Z čoho vyplýva aj rad ďalších nielen zdravotných rizík pre celú spoločnosť. Zastavenie populačnej explózie je v tomto prípade nutné finančne determinovať. Aj z toho dôvodu, že deti predstavujú v dnešnom systéme pre rómskych rodičov zdroj istých príjmov v podobe rodičovských príspevkov a dávok. Ďalším problémom je otázka nízkeho veku rómskych rodičov, ktorí sami nie sú zrelí. Rýchla výmena generácii v mnohých prípadoch netrvá ani 16 rokov, čo populačnú explóziu ešte umocňuje.

Kriminalita V období od r. 1989 prudko narástla kriminalita mladistvých Rómov v odhade je nárast o 67% väčší ako za to isté obdobie u majority. Tragikomicky vyznievajú sumy pre ktoré mladiství Rómovia napádajú a ubližujú, či usmrcujú, lebo sú často zanedbateľné v porovnaní so spôsobenou hmotnou škodou, utrpenými následkami či zavinenou smrťou. Rovnako nemožno nevidieť, že Rómovia tvoria prevažnu väčšinu z počtu odsúdených osôb vo výkone trestu. Rómske deti a mladiství predstavujú väčšinu v detských domovoch, reedukačných zariadeniach a kojeneckých ústavoch. Komu bude slúžiť 300 nových policajtov v teréne? Koho a pred kým budú chrániť? Treba sa zamyslieť prečo policajné zložky požívajú najnižšiu mieru dôvery občanov. Namiesto preventívnej funkcie  uplatňujú v praxi výhradne represívne prostriedky (nezmyselné  a stále rastúce pokuty, brutálny zásah proti demonštrantom pred prezidentským palácom). Čo s veľkou korupciou v policajnom zbore? Všetky spomínané atribúty majú vplyv na zneužívanie policajných zložiek v prospech hŕstky vysoko postavených, prípadne na ochranu tých, ktorí si to nezaslúžia.  

Samospráva Politická rovina rómskej problematiky sa dotýka najmä samosprávy. Vo viacerých obciach Slovenska má rómska komunita väčšinu, no nie je schopná ponúknuť vzdelaných lídrov. To sa prejavuje vo voľbách do samosprávy, kedy je do čela obce zvolený nevzdelaný a v niektorých prípadoch negramotný či viacnásobne trestaný Róm. Takýto človek má potom rozhodovať o financovaní a fungovaní obce a má požívať dôveru aj občanov majority. Veríme, že naši zákonodarcovia navrhnú právnu úpravu, ktorá podobných kandidátov vyradí už pred voľbami.

Navyše v obciach pri ktorých sú osady, alebo kde jestvuje rómska väčšina prudko klesá hodnota nehnuteľností. Zároveň ich však nikto nechce kúpiť. To znamená, že prítomnosť neprispôsobivých Rómov majetok výrazne znehodnocuje. Občania z radov majority bez výrazných úspor sa z takýchto obcí nemôžu odsťahovať aj keby chceli. Ich znehodnotený majetok od nich nik neodkúpi, čo znemožňuje ich mobilitu.

Lídri Veľmi špecifickou a v rómskej komunite i často riešenou je otázka legitímnosti rómskych organizácii a inštitúcií. Koho záujmy vlastne tieto organizácie zastupujú? Aká je legitimita „zvolených“ zástupcov? Zväčša zastupujú záujmy úzkej skupiny ľudí, ktorá dokáže z projektov určených širšej komunite Rómov vynikajúco profitovať. Nehovoriac o tom, že väčšina rómskych i bielych lídrov sú len samozvanci, bez reálnej podpory komunít a členskej základne. Tí potom medzi sebou prerozdeľujú získané benefity a k adresátom v osadách sa dostávajú len omrvinky (ani poradenstvo, ani hmotná pomoc). Prehnitý a skorumpovaný systém štátnych orgánov a orgánov samospráv tomuto negatívnemu trendu ešte napomáha.

Rovnako je problematické docieliť, aby sa vysokoškolsky vzdelaný Róm bezvýhradne hlásil k svojmu etniku a aby sa snažil (v rámci svojho vzdelania) pomôcť vymaniť sa mu z pozície, kam sa samo vlastnou nečinnosťou dostalo. Toto etnické uvedomenie tu nejestvuje. Väčšina tzv. integrovaných Rómov sa od tých „ostatných“ výrazne dištancuje jednak v rámci kastového systému (vzdelaní - nevzdelaní, bohatí - chudobní) ako aj v rámci etnických denominácií (Olaskí Rómovia...).

Misie Občania SR prispievajú prostredníctvom daní na podporu, výcvik a výchovu misionárov, policajtov, a vojakov.

Slovenskí občania vyškolení na Slovensku (Nitra) za peniaze tunajších poplatníkov vykonávajú misijnú činnosť v zahraničí. Nič proti, ale najprv si upracme doma. Cirkvi v prístupe k Rómom zlyhali. Najprv morálne, lebo tí, ktorí boli povolaní slúžiť najchudobnejším, v prepychu farských budov rýchlo zabudli na svoje poslanie. Rovnako v prípade misii. Cirkevné vysoké školstvo vychovávajúce misionárov za slovenské peniaze, nedokázalo najprv pomôcť doma. Misijné stany pri osadách by mali byť povinnosťou každej cirkvi pôsobiacej na Slovensku. A každý seminarista by mal mať povinnú 2-3 ročnú formáciu v službe Rómom v osadách, lebo to sú najchudobnejší z chudobných. Ryba však smrdí od hlavy. Na našich biskupských stolcoch sedia zväčša bahenné Makrely, starajúce sa väčšmi o finančný profit a osobný zisk. Iste, sú aj lastovičky, ale tých zopár zanietených leto nespraví.

Aj v prípade ozbrojených zložiek je čo doháňať. Východiskom je budovanie malých špecializovaných vojenských posádok a umiestňovanie ich jednotiek v kritických regiónoch. Namiesto toho plytváme zdrojmi na nezmyselné budovanie konvenčnej armády. To rovnako platí v prípade policajných staníc, ktoré by sa mali umiestňovať priamo pri osadách a ich členmi by mali byť príslušníci z radov Rómov. Musíme si pomôcť sami, lebo medzinárodné misie rýchlo pochopili, že pomáhať slovenským Rómom štandardnými prostriedkami sa nevypláca. Exemplárnym príkladom je „kanadský projekt“ v obci Svinia v Prešovskom okrese.

Zamestnanosť Problém zamestnanosti je jeden z najvypuklejších. Napomáha tomu aj soma (povedomie) majority o Rómoch ako o etniku, ktoré je neporiadné, nespoľahlivé, kradne a z princípu sa vyhýba pracovnej činnosti. Iste nie všetci Rómovia sú rovnakí, ale k tomuto povedomiu si dopomohli sami. Lebo kultúrne stereotypy nevznikajú za jednu noc, ale dlhodobým tradovaním skúseností, ktoré boli v prípade Rómov zväčša negatívne. Preto si dnes každý zamestnávateľ dobre rozmyslí, či nejakého Róma zamestná.

Dlhodobé dotovanie od 18. storočia cez obdobie socializmu z Rómov spravili privilegovanú skupinu, ktorá z pozície svojho etnika, nemusela pravidelne pracovať (aj v prípade, že počas socializmu hrozilo väzenie), deti sa z titulu kočovania vyhýbali školám. Jednoducho Rómska populácia nemusela stáročia napĺňať ustálené normy a spoločenské zvyklosti území, ktorými prechádzala. Vždy jestvovala jasná výhovorka: „veď je to Cigán“ a vec bola uzavretá. Takýmto nedôstojným privilegovaním, zo strany vládnucich vrstiev (šľachta, štát) vznikol u majority oprávnený názor, že sa Rómom všetko prepečie a že nič nemusia. A tento dvojaký meter bol spolu s negatívnou etnickou somou, nevzdelanosťou a neochotou vytvárať hodnoty dôvodom pre nevraživosť a odmietanie zo strany majority. Tu pramenia dôvody prečo dnes Róm prácu nezíska.

Príbehy o kočovných kováčoch, muzikantoch, kolároch, košikároch či vešticiach sú zväčša len romantickou idylkou. Dobové dokumenty hovoria o inom. Krádeže, podvody, falšovanie, ublíženia na zdraví, násilenstvo, ruvačky a neobjasnené vraždy, úteky a vyhýbanie sa povinnostiam. To odkrývajú archívne dokumenty každej župy. Je takmer nemožné vytvoriť si v takejto historickej súvislosti pravidelné pracovné návyky.

Privilégia Nepoznám človeka majority, ktorý by dostal zdarma nový byt. Jediná skupina, ktorá má túto výhodu je rómska komunita z titulu svojho pôvodu. Štát tak naďalej diskriminuje majoritné obyvateľstvo, ktoré by tiež chcelo byt zdarma s regulovaným nájomným. Každý mladý človek, každá mladá rodina, by takýto štartovací benefit privítala. No nedostane ho. Štát sa rozhodol, že bude podporovať len jednu – rómsku menšinu. Dôvodom na takéto konanie je vymyslená téza o akomsi dlhu spoločnosti k rómskemu etniku. No ako sme ukázali vyššie, žiaden dlh nikdy nejestvoval. A týmto zvýhodňovaním a uplácaním rómskej menšiny sa vládnuce strany len snažia udržať pokoj v krajine. O nezmyselnosti takéhoto dlhu sa presvedčí každý občan, ktorý sa vyberie na prechádzku Luníkom IX. v Košiciach. Môže si porovnať stav rovnako starých bytových jednotiek odovzdaných v tej istej kvalite, v tom istom roku Rómom a o kúsok ďalej uvidí rovnako staré byty majoritnej populácie. Kontrast je neprehliadnuteľný. Tie isté byty sú v prípade Rómov zdevastované, zatiaľ čo ich majoritná populácia zachovala a zveľadila rekonštrukciou a zateplením. Pravda je nad slnko jasná. Každý kto hovorí o znevýhodnení fabuluje, klame a zavádza. Možno preto, aby mu prostriedky určené pre rómsku komunitu najprv zarobili na jeho vlastné pohodlie.

Do skupiny zneužívanej služby patrí i ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ. Stačí sa opýtať  záchranárov i personálu pohotovostných služieb na oddeleniach, ako sa opití či zfetovaní Rómovia nechajú prevážať z oddelenia na oddelenie sanitkou (z vyšetrenia na vyšetrenie), pričom sa nezistí žiaden nález. Ako velľmi dobre ovládajú svoje práva a presne vedia, ako zahrať epileptický záchvat, či  udajú úder v oblasti hlavy počas bitky, bolesť v chrbtici len aby sa prostredníctvom NaCl v infúzii zbavili pocitu opitosti. A naše zdravotníctvo sa ide potrhať, aby náhodou niečo nezanedbalo (CT, EMG, EMERY...)  Sestry, lekárov i sanitárov vedia postavit do pozoru. Nikto nechce stratiť prácu a tak lietajú. Každému by som doprial sprchovať a odvšivaviť Róma z osady pred príjmom na lôžkové oddelenie. Nie. Úplne by mu stačilo skontrolovať reflexy a Róm si má vyzuť obuv.  To všetko je každodenná  nezaplatená (viaceré pohotovostné služby vykonávajú sestry slúžiace počas nočných služieb na oddelení navyše a teda pohotovosť nemajú ani zaplatenú) prax našich sestier. Nehovoriac o zneužití sanitiek, ktoré nemôžu zasahovať tam, kde niekto skutočne bojuje o život.

Neposledným v rade benefitov je dôchodkové zabezpečenie nikdy nepracujúceho Róma, ktorému sa dôchodok vypočíta z priemernej mzdy, na tvorbu ktorej počas svojho života neprispel ani euro. Ako k tomu prídu tí z dôchodcov, ktorí pracovali celý život, ale ich  nízke príjmy za socializmu spôsobili, že dnes majú rovnaký, alebo i nižší dôchodok ako Róm, ktorý za celý svoj život, neurobil pre spoločnosť nič?! Po celý život sa pracujúci skladali na život Rómov a poskladajú sa aj na ich dôchodky. Je nepochopiteľné prečo má takýto človek vôbec poberať dôchodok rovnako, ako tí občania ktorí celý život pracovali pre spoločnosť a vytvárali hodnoty.

Alkohol, fet, úžera a prostitúcia Kým staršie vekové generácie holdujú najmä v čase vyplácania dávok alkoholu, mladšia generácia ma radšej riedidlá a lepidlá či iné toxické látky s prchavým obsahom. Opojenie trvá krátko a peniaze sa rýchlo míňajú. Degeneratívne následky na ľudských bytostiach sú viditeľné na prvý pohľad. Priamoúmerne míňajúcim sa prostriedkom narastá v osadách agresia, hlad a úžerníctvo. Sto i dvesto percentný úrok nie je ničím výnimočným. Sú radi ak splácajú aspoň úroky z tzv. večných úverov. Rómski úžerníci sa neštítia ničoho ani telesných rozkoší s príbuznými dlžníkov. Splátku treba splatiť. Mená úžerníkov Vám nik neprezradí rovnako ako ani výšku dlhu. Načo aj. Prezradia ich drahé autá a elektronika či lepšie vyzerajúce domy často rovno medzi chatrčami.

Deti vetra Vidieť polonahé 2-3 ročné deti v mraze a v snehu bez dozoru je bežný úkaz i v osade v Chmiňanských Jakubovanoch v Prešovskom okrese. Stačí ak nastúpite do autobusu SAD a výjavy z tretích krajín máte ako bonus k zakúpenému cestovnému. Neznesiteľný zápach a nadávky Rómov na šoféra, ktorý nezastavil mimo zastávky sú dennodenným zážitkom ľudí bývajúcich v okolitých obciach. „Cigáni“ ako ich tu volajú, sa rozsadia po celom autobuse a tak bielej majorite nezostáva nič, len sa tlačiť v zadnej časti autobusu a dýchať neuveriteľný smrad, z ktorého je vám na zvracanie v priebehu asi jednej hodiny. Takýto zážitok by som sprostredkoval každému úradníkovi v Bratislave, ktorý rozhoduje od stola o zvýšení dávok a ďalšom plytvaní peňazí z našich daní. Doprial by som mu aspoň hodinovú cestu v spoločnosti Rómov, s ktorými si už nikto nedá rady a ktorí drzo fetujú ešte aj v hromadných dopravných prostriedkoch. Doprajem mu každý deň cestovať z práce a do práce v sprievode ľudí, ktorí pre spoločnosť počas celého života nevytvorili žiadne hodnoty, len ich ako paraziti využívajú.

 

 

Východisko Je extrémom ponechať rómsku komunitu, samú na seba, aby si riešila vlastné problémy sama, ako to často vykrikujú Rómski lídri. Nemožno to urobiť preto, lebo Rómovia nežijú pôvodným spôsobom v pôvodnom prostredí. Žijú v rozvinutom spoločenskom zriadení, ktorého hodnoty by mali rešpektovať. Ak tieto hodnoty dlhodobo negujú, sami sa ocitajú na okraji spoločnosti.

Ponúkané riešenie nie je v Slovenskom prostredí novinkou. Jediným reálnym riešením pre neprispôsobivých občanov je segregácia detí predškolského a mladšieho školského veku od rodín žijúcich v nevhodných podmienkach, najmä osadách a ich umiestnenie do internátneho typu škôl a predškolských zariadení. Tým sa zabráni prenosu asociálnych zvykov a antisociálnych návykov na ďalšie generácie. A vyrastajúcej generácii Rómov sa vštepí vzťah k hodnotám rozvinutej spoločnosti. Rovnako i výchova k ostatku kultúrnych rómskych hodnôt, ktoré už v osadách nenájdete. Rómske tance, piesne zvyky a tradičné stereotypy traduje v čiastkovej, často romantickej forme zopár rómskych hudobných (...), či dramatických (Romatan) telies a folklórne súbory majority.

Takýto významný projekt segregácie a následnej resocializácie sa nezaobíde bez aktívnej finančnej politiky, vrátane finančnej participácie rodičov (z dávok a rodičovských príspevkov). Participovať by však predovšetkým mali Rómske hnutia a organizácie a nečakať s otvorenou dlaňou na podporu štátu. Lebo ide najmä o budúcnosť rómskeho etnika. Aj tento najhumánnejší spôsob resocializácie zhltne obrovské množstvo prostriedkov. Zároveň však rieši otázku vzdelanosti a tým aj možnosti uplatnenia sa rómskej komunity v budúcnosti. Pozitívnym príkladom môže byť Švajčiarsko, ktoré podobný model úspešne aplikovalo v praxi v  50. - 60. rokoch.

Rasové útoky ani extrémisti v uliciach nám problémy riešiť nepomôžu. Spoločenské napätie je v prvom rade dôsledkom zlej sociálnej situácie. Ak nechceme zaviesť prax známu z USA (rezervácie) musí aj na Slovensku čo najskôr vzniknúť spoločenský konsenzus a legislatívne zázemie pre vyššie spomenuté riešenie. Vláda čoskoro predstaví meno nového splnomocnenca pre rómske komunity. Verme, že pôjde konečne o človeka s víziou, ktorý sa nebude báť problémy svojej agendy reálne riešiť.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Čo o vzťahu Hegera a Matoviča ukázala snaha o odchod Kolíkovej

Eduard Heger sa ozval v utorok, ale iba k opozícii.

Doležal potichu vymenoval za šéfa letiska v Bratislave syna poslanca Smeru

Doležal vymenil šéfa bratislavského letiska potichu už druhý raz.

Ľudí, ktorí mali tento týždeň dostať prvú dávku Astry, zaočkujú Pfizerom

Ministerstvo s AstraZenecou naďalej v očkovacej stratégii počíta.


Už ste čítali?